Tento web již není podporován v Internet Exploreru.
Otevřete prosím web na Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox nebo Safari.

Směrnice o ochraně osobních údajů


Vaše osobní údaje

Při rezervaci dovolené na této doméně vystupuje společnost LuxCamp jako cestovní kancelář, přičemž Vaším smluvním partnerem je společnost CampingVision. V obou společnostech chceme, aby se naši zákazníci cítili bezpečně, kdykoliv navštíví naši webovou stránku, zakoupí naše produkty a využijí našich služeb. Z tohoto důvodu jsou naše pravidla týkající se ochrany osobních údajů napsána jasným a zřetelným způsobem a poskytují úplnou transparentnost,pokud jde o způsob, jakým ukládáme, zpracováváme a využíváme vaše osobní údaje. Náš způsob zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením EU o ochraně údajů z května 2018 (GDPR) a také v souladu s těmito pravidly ochrany osobních údajů.


Správce údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na aktuální produkty a služby LuxCamp a CampingVision. LuxCamp je součástí CampingVision. LuxCamp sdílí osobní údaje se společností CampingVision co se týče administrativní a analytické práce. Osobní údaje shromážděné společností LuxCamp proto společnost CampingVision zpracovává také za účely uvedenými níže. V následujícím textu se CampingVision AG a dceřiná společnost LuxCamp AG dále označují jako „CampingVision“.


Kontaktní informace

Společnost LuxCamp můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@lux-camp.cz

Můžete také kontaktovat společnost CampingVision, a to na e-mailové adrese gdpr@campingvision.com


Sběr osobních údajů


Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou všechny informace, které se přímo či nepřímo týkají jednotlivce, například jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo adresa IP.

Ve společnosti CampingVision shromažďujeme osobní údaje několika různými způsoby, ale většina z nich přichází přímo od uživatele.

Jistý typ osobních údajů je klasifikován jako citlivý a důvěrný, včetně informací týkajících se náboženského přesvědčení uživatele, jeho politických názorů či informací o zdravotním stavu. Citlivé osobní údaje shromažďujeme a využíváme pouze tehdy, když je to nutné, a to vždy v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů. Příkladem jsou informace o zdravotním stavu v souvislosti s použitím cestovního pojištění zakoupeného zákazníkem.


Osobní údaje spojené s rezervací a cestováním

Spolu s rezervací výletu / zájezdu přes CampingVision dojde ke shromáždění osobních údajů na dokončení vaší rezervace. Jedná se o údaje jako jméno, příjmení a věk všech cestujících, počet dětí cestujících a adresa a kontaktní informace osoby, která si cestu rezervuje. V souvislosti s rezervací je nutné zadat i platební údaje osoby platící za konkrétní službu.

Při rezervaci zájezdu CampingVision pro více osob byste se měli ujistit, že všichni zúčastnění byli informováni o těchto zásadách ochrany osobních údajů a že vám dali povolení náležitě zacházet s jejich osobními údaji.

Při rezervaci zájezdu / výletu u nás také shromažďujeme informace týkající se vaší cesty. Kromě výše uvedených informací to zahrnuje seznam destinací, termíny cesty a různé cestovní doplňky. 

Shromažďujeme od vás získané osobní údaje i tehdy, když nás kontaktujete prostřednictvím zákaznického servisu, e-mailu, telefonu nebo jiným způsobem. Obecně shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje potřebné zejména k tomu, abychom mohli zodpovědět vaše otázky. V závislosti na zvoleném způsobu kontaktu to může zahrnovat e-mailovou adresu a / nebo telefonní číslo.

Bez ohledu na to, zda dokončíte rezervaci telefonicky, osobně nebo prostřednictvím našeho elektronického rezervačního formuláře na naší webové stránce, budeme žádat o stejné informace kvůli dokončení rezervace. Vyhrazujeme si také právo ponechat si dodatečné informace, které jste nám poskytli, včetně informací týkajících se zdravotních problémů, alergií a podobně.


Přihlášení k odběru newsletteru CampingVision

Když se přihlásíte k odběru newsletteru CampingVision, sdílíte s námi vaše jméno a e-mailovou adresu, jakož i informace týkající se vašich předchozích rezervací s CampingVision (historie, preferované destinace). To nám umožňuje posílat vám relevantní a na míru šité nabídky.


Využití našich digitálních služeb

Když navštívíte naši webovou stránku nebo použijete některou z našich dalších digitálních služeb, shromažďujeme informace o tom, jak službu používáte, včetně osobních údajů, jako je například IPadresa. Shromažďujeme také informace o tom, jak se pohybujete v rámci konkrétní digitální služby, které stránky navštívíte a které z našich produktů vás zajímají. Pokud jste přihlášeni pomocí přihlašovacího jména zákazníka nebo nám pošlete další údaje, které můžeme použít na vaši identifikaci, spojíme vaše chování v digitální službě s informacemi, které jsme o vás shromáždili. Tyto údaje použijeme ke zlepšení a optimalizaci zákaznického zážitku pro vás a naše budoucí zákazníky.


Údaje o vás shromážděné od jiných osob

Pokud při rezervaci dovolené zveřejníte údaje týkající se jednoho nebo více spolucestujících, budeme předpokládat, že tyto údaje byly získány se souhlasem dotčené osoby (osob).


Úprava kontaktních údajů či jiných relevantních osobních údajů

Je na odpovědnosti zákazníka, aby udržoval platné kontaktní údaje a zajistil, abychom měli přesné a aktuální údaje o rezervaci. Pokud tomu tak není, můžeme použít veřejně dostupné záznamy, abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s vašimi cestami.


Správa a uchování osobních údajů 


Právní základ pro zpracování osobních údajů

Ve společnosti CampingVision zpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonem. Může se stát, že některé osobní údaje jsou nutné k dokončení vaší rezervace. V takovém případě se zpracovávají s vaším souhlasem a v mezích zákona. Pokud svůj souhlas zrušíte nebo jeho platnost vyprší, některé osobní údaje mohou být stále k dispozici pro jiné účely včetně vedení účetnictví. Většina osobních údajů, které zpracováváme, se vztahuje na dokončení procesu rezervace nebo pro marketingové účely.


Vaše cesta

Vaše osobní údaje používáme v souvislosti s poskytováním služeb, které jste si u nás rezervovali. Tyto osobní údaje se použijí mj. k odeslání potvrzení o rezervaci a cestovních dokladů. Použijí se však i na dokončení rezervace u našich partnerských společností a dokončení platby. Z tohoto důvodu se vaše osobní údaje používají také za účelem vedení účetnictví, při urovnání případných sporů, při auditu a ověřování platby.


Dárková karta

Pokud si od nás zakoupíte nebo dostanete dárkovou kartu, zpracujeme vaše osobní údaje v souvislosti s vydáním a manipulací s uvedenou kartou. Proto potřebujeme znát jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu příjemce. Kromě toho zpracováváme vaše platební údaje i za účelem dokončení platby.


Přihlášení do účtu zákazníka

Při rezervaci dovolené u nás vytvoříme přihlašovací jméno zákazníka, které je propojeno s naší databází zákazníků. To vám umožní přihlásit se pomocí svých údajů o rezervaci a analyzovat podrobnosti své rezervace. Vaše přihlašovací údaje budou platné, dokud budeme mít vaše osobní údaje v naší databázi. Více se dozvíte v části s informacemi o lhůtě skladování údajů.


Péče o zákazníka a stížnosti

Vaše osobní údaje používáme k zajištění co nejlepšího zákaznického servisu pro případ, že byste nás kontaktovali s otázkami, připomínkami nebo stížnostmi. Když nás budete kontaktovat, požádáme vás o některé osobní údaje, které pomohou při identifikaci vás a vámi zakoupené služby, včetně vašeho rezervačního čísla, jména a e-mailové adresy. Kromě toho používáme také vámi poskytnuté kontaktní údaje, abychom vás mohli kontaktovat v případě dalších dotazů. Pro nakládání s vaší rezervací používáme standardní funkci zákaznického servisu, která je řízena IT systémem Twenty. Veškeré osobní údaje zpracovávané v Twenty budou sdíleny se společností CampingVision. CampingVision je správcem námi shromážděných údajů.

Shromažďujeme, zpracováváme a sdílíme osobní údaje v rámci CampingVision, abychom zajistili efektivní zákaznický servis a zpracování vašich nákupů.


Přenos údajů

Při rezervaci dovolené v CampingVision použijeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli zaslat podrobnosti o vašich cestách. Tyto budou zaslány na e-mailovou adresu, která bude poskytnuta při rezervaci dovolené.

Pokud rezervaci vytvoříte přes naši webovou stránku, dostanete e-mail s informacemi o rezervaci. Po potvrzení rezervace naším partnerem vám zašleme fakturu. Pokud faktura nebude uhrazena, pošleme vám přátelské připomenutí tři dny po uplynutí termínu platby. Pokud ani pak nedostaneme očekávanou platbu, zašleme vám e-mail s žádostí o zrušení sedm dní po splatnosti.

Po zaplacení dovolené dostanete e-mailem poukaz, který vám bude zaslán přibližně 40 dní před odjezdem. Před cestou, během cesty a po uplynutí cesty vám zašleme e-maily obsahující důležité informace týkající se vaší rezervace. Po skončení dovolené / zájezdu vám také zašleme pozvánku na zapojení se do průzkumu zákaznické spokojenosti. 


Marketing a personalizace

CampingVision může využívat informace o zákaznících v kontextu marketingových služeb a konkrétní cesty. V tomto případě vás také budeme kontaktovat e-mailem nebo dopisem. 

Pokud jste se rozhodli odebírat e-maily nebo newsletter obsahující informace či nabídky, použijeme vaše osobní údaje k odeslání e-mailu a v případě potřeby upravíme obsah e-mailu podle vašich konkrétních preferencí a zájmů.

Personalizaci můžeme použít k prodeji na sociálních sítích, prostřednictvím e-mailů a webové reklamy třetích stran. Můžeme také sdílet informace s partnery, abychom jim pomohli přizpůsobit nabídky a marketing. V takovém případě uzavřeme dohodu o zpracování údajů, která zajistí, že daný partner zpracovává informace podle nařízení o osobních údajích.

Na analýzu chování uživatelů a personalizaci se použije několik souborů cookie. Přečtěte si více o pravidlech užívání cookies tady. Link


Vývoj produktů, systémů a služeb

Informace, které shromažďujeme od našich zákazníků, se používají na vývoj a zdokonalování našich výrobků, systémů a služeb. Poznatky se aplikují na naše digitální služby, pomocí kterých zjišťujeme chování zákazníků a následně optimalizujeme způsob prezentace našich informací, produktů a kampaní.


Legislativní ustanovení 

Při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny příslušné zákony a nařízení. To může znamenat, že poskytujeme osobní údaje příslušným orgánům v souladu se zákonem.


Doba skladování údajů

Ve společnosti CampingVision ukládáme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je potřeba. Shromážděné osobní údaje se uloží v naší databázi zákazníků, kde ukládáme historii cest a osobní informace o zákazníkovi po dobu tří let. Po třech letech se část těchto údajů anonymizuje a ty se pak uchovávají po dobu celkem pěti let od konce příslušné účetní uzávěrky. Pokud do tří let od vaší poslední cesty odešlete stížnost týkající se cesty, vaše informace budou uloženy po dobu deseti let.

Přihlašovací jméno zákazníka bude ukládat všechny zaznamenané informace, pokud bude účet aktivní. Pokud jste se přihlásili k odběru newsletterů a informativních e-mailů, vaše údaje budou uloženy tak dlouho, dokud se rozhodnete tyto e-maily nadále přijímat.

Stejné osobní údaje můžeme uchovávat na různých místech pro různé účely. To znamená, že když odstraníme informace z jednoho systému, nemusí být nutně vyňaty z jiného systému. Informace mohou být uchovávány v jiném systému dle dohody nebo pro jakýkoli jiný účel, který si tyto informace vyžadují.


Organizační opatření k zajištění osobních údajů

Ve společnosti CampingVision provádíme pravidelná hodnocení míry rizika, abychom zajistili ochranu uložených a zpracovávaných osobních údajů v souladu s předpisy. Implementovali jsme pracovní procesy,  postupy a omezení přístupu k údajům, které zajišťují dodržování nařízení o osobních údajích.


Zveřejňování osobních údajů 


Předávání osobních údajů v rámci CampingVision 

Ve společnosti CampingVision úzce spolupracujeme při několika činnostech zahrnujících IT, HR a účetnictví. V tomto případě sdílíme všechny osobní údaje, abychom našim zákazníkům poskytli co nejlepší a nejefektivnější služby a zároveň zajistili správný a jednotný přístup v souladu s platnými pravidly a podmínkami.

Zaměstnanci CampingVision mají přístup k těmto osobním údajům, protože je to nezbytné při poskytování našich produktů a služeb zákazníků.


Microsoft Office

V rámci interní práce používáme produkty Microsoft Office, což znamená, že společnost Microsoft zpracuje vaše osobní údaje jako zpracovatel údajů.


IT

Ve společnosti CampingVision používáme širokou škálu IT systémů a služeb, z nichž některé zpracovávají a ukládají osobní údaje. Některé systémy se nacházejí u nás. V takovém případě mají přístup k informacím pouze naši zaměstnanci, což znamená, že údaje se nepřenášejí na třetí strany. Ostatní systémy jsou cloudová řešení nebo jsou instalovány dodavatelem, což znamená, že osobní údaje převedeme na tohoto dodavatele. V těchto případech bude dodavatel zpracovávat osobní údaje naším jménem a podle našich pokynů.


Interní IT-systémy

Osobní údaje zpracováváme interně v našem rezervačním systému a databázi zákazníků. Systém jsme navrhli tak, aby poskytoval službu, kterou si zákazník koupí. Vyvinuli jsme systém s důrazem na rychlou a snadnou rezervaci, jakož i s ohledem na nejlepší možný zákaznický servis. Systém (Twenty) zpracovává veškeré osobní údaje shromážděné v souvislosti s rezervací.


Společnosti analyzující web

Na analýzu chování uživatelů a vývoj našich webových stránek využíváme práci externích dodavatelů. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje naším jménem, přičemž údaje shromažďujeme hlavně prostřednictvím souborů cookies a jiných adekvátních způsobů.


Služby zajišťující kontakt s uživatelem

Externích dodavatelů využíváme i na zasílání informací prostřednictvím e-mailu (například newsletter). Tito dodavatelé mají přístup k osobním údajům, jako jsou jména a e-mailové adresy.

Externích dodavatelů využíváme i na správu různých kontaktních formulářů na naší webové stránce. Uvedení dodavatelé mají přístup k osobním údajům uvedeným v těchto formulářích. 


Dodavatelé rekreačních produktů

Spolupracujeme s několika dodavateli a smluvními partnery nabízejícími různé služby, které si můžete prostřednictvím nás objednat. S těmito partnery sdílíme informace potřebné při poskytnutí požadované služby.


Místa na kempování

V CampingVision máme smlouvy s kempy a dodavateli, kteří vlastní kempy. Při rezervaci dovolené v CampingVision přenášíme potřebné osobní údaje o vás a vaší dovolené příslušné straně. Tyto informace mohou obsahovat jméno a věk cestujícího, jakož i samotné informace o rezervaci. Je tomu tak proto, že požadovanou službu poskytujeme / zajišťujeme my a dodavatel. V případě stížnosti se zkontaktujeme s poskytovatelem, abychom našli řešení a minimalizovali riziko opakovaného výskytu tohoto nebo podobného problému. 


Vaše práva 


Nezbytné nakládání s osobními údaji

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění vzájemné dohody o poskytnutých službách, přičemž osobní údaje pocházejí pouze přímo od objednavatele služby. Objednatelem je osoba, která nám uvedené informace poskytne telefonicky nebo e-mailem. Objednatel souhlasí s tím, že můžeme použít uvedené údaje k dokončení jeho rezervace a splnění naší dohody s ním.

Potřebujeme povolení k shromažďování osobních údajů pro jiné účely, jako je například zasílání newsletterů nebo analýzu chování uživatelů.


Zrušení souhlasu

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím způsobů uvedených v části Kontaktní informace. Pokud svůj souhlas zrušíte, vymažeme veškeré osobní údaje a zrušíme služby, na které se váš souhlas vztahuje. Existují případy, kdy můžeme zpracovat osobní údaje jak na základě vašeho souhlasu, tak i na základě jiných pravidel, například pravidel týkajících se účetnictví. To znamená, že v některých případech budeme vaše osobní údaje stále ukládat, i když jste souhlas odvolali. 


Informace a kontrola vašich osobních údajů

Máte právo dostávat informace týkající se zpracování vašich údajů, jakož i právo požadovat zničení, doplnění nebo opravu těchto údajů. Kromě toho máte také právo informovat se o zpracování vašich osobních údajů pro konkrétní účely.


Pokud si nepřejete, abychom zpracovali vaše osobní údaje

Možná budeme potřebovat jisté osobní údaje, abychom splnili naši dohodu s vámi. Pokud nám neposkytnete konkrétní osobní údaje, nemůžeme vám poskytnout požadované produkty nebo služby.

Pokud požadujete, abychom vaše osobní údaje nepoužívali pro marketingové nebo statistické účely, nebudete od nás moci dostávat nabídky a informace, což může znamenat, že některé digitální služby nemusí řádně fungovat.  


Cookies 

Ve společnosti CampingVision a na webových stránkách, které spravujeme, používáme cookies na zlepšení vaší uživatelské zkušenosti a shromažďování informací pro marketing a vývoj obsahu webových stránek. Informace se ukládají a zpracovávají anonymně. Kromě těchto pravidel týkajících se osobních údajů, se v tomto případě uplatňují i naše zásady týkající se souborů cookie. 


Chete-li podat stížnost

Každý, kdo se domnívá, že společnost nedodržuje pravidla o ochraně osobních údajů, se může obrátit na příslušný vnitrostátní orgán, který je pověřen ochranou osobních údajů. Další informace naleznete na stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).